Om Tortur- og dødsstraffgruppen

Vi er en studentgruppe under Amensty Norge tilknyttet Det juridiske fakultet i Oslo som jobber mot tortur og dødsstraff.